Mötesprotokoll

Vemboönet

Protokoll från styrelsemöten och årsmöten

Här hittar du innevarande års styrelseprotokoll. Äldre protokoll hittar du genom att använda länkarna med årtal i menyn till vänster

Vi vill bibehålla en levande landsbygd med de tekniska förutsättningarna för att kunna bo och arbeta på landet

Copyright © All Rights Reserved