Mötesprotokoll

Vemboönet

Protokoll från styrelsemöten och årsmöten

Vi vill bibehålla en levande landsbygd med de tekniska förutsättningarna för att kunna bo och arbeta på landet

Här hittar du innevarande års styrelseprotokoll. Äldre protokoll hittar du genom att använda länkarna med årtal i menyn till vänster

Copyright © All Rights Reserved